Hacettepe Üniversitesi
Avrupa Bağışıklama Haftası | 26 Nisan-2 Mayıs 2021 |  “Önle, Koru, Bağışıklık Kazandır”

26 Nisan-2 Mayıs 2021; AVRUPA BAĞIŞIKLAMA HAFTASI[1]

“Önle, Koru, Bağışıklık Kazandır”

 

Avrupa Bağışıklama Haftası (European Immunization Week) 26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Bu yıl üç amaç birlikte ilan edilmiştir:

  1. Önle
  2. Koru
  3. Bağışıklık kazandır

Bu haftanın amacı anne ve babaların, bakım verenlerin, sağlık profesyonellerinin, karar vericilerin, medyanın aşılama/bağışıklama konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağlayarak aşı kapsayıcılığının artırılmasıdır.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi, Avrupa Bağışıklama Haftası çalışmalarını koordine eder ve üye devletleri etkinliklere katılmaya davet eder.

Bu çalışmalara katılım küresel düzeydeki çabaya katkı sağlayacaktır.

 

UNUTMAYALIM;

AŞI HAYAT KURTARIR !

 

[1] Bu belge, 27.3.2021 tarihinde Dr. Dilek Aslan tarafından https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/european-immunization-week ve https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization sayfalarında yer alan içerikten yararlanılarak hazırlanmıştır.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019