Hacettepe Üniversitesi
Mevsimsel Grip Aşısı ile ilgili "SÖYLENTİLER" ve GERÇEKLER

Yazar Selim Güler (Arş. Gör. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editörler Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2019 
Gözden Geçirilme Tarihi: 23.10.2019

Mevsimsel grip aşısı ile ilgili toplumda yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu SÖYLENTİLER ve İLGİLİ GERÇEKLER aşağıda sunulmuştur.

Söylenti 1: İnfluenza ciddi bir sorun değildir, o nedenle aşıya gereksinimim yok.

Gerçek (durum): Her yıl influenza gribi nedeniyle 650 000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Bu sayı sadece solunum yolu hastalıklarına bağlı ölümü temsil etmektedir. Dolayısıyla etkilenim/etki çok daha fazladır. Sağlıklı bireyler de hastalanabilirler; ancak özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar risk altındadır. Pek çok kişi grip olduğunda birkaç haftada iyileşebilir, ancak bazılarında sinüs ve kulak iltihapları, zatürree, kalp ve beyin inflamasyonu gibi istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) görülebilir.

Söylenti 2: Grip aşısı olursam grip olurum.

Gerçek (durum): Kişiye uygulanan aşı etkisizleştirilmiş (inaktive) virüs ihtiva eder, dolayısıyla kişi influenza olmaz. Eğer aşı sonrası hafif ağrı, ateş gibi belirtiler olur ise bu durum bağışıklık sisteminin aşıya verdiği normal bir yanıttır.  Bu durum bir ya da iki gün içerisinde geçer.

Söylenti 3: Aşı ciddi yan etkiler yapar.

Gerçek (durum): Aşının güvenli olduğu ispatlanmıştır.  Ciddi yan etkiler son derece nadir görülmektedir. Örneğin kas güçsüzlüğü ve paralizi ile seyreden Guillain-Barre Sendromu aşı yapılanlar arasında milyonda bir görülebilir ancak bu ağır sendrom aşı yaptırmayan ve grip olan hastalar arasında, aşı olanlara göre daha sık görülmektedir.

Söylenti 4: Aşı oldum, ama halen grip hastalığım var; dolayısıyla aşı işe yaramıyor.

Gerçek (durum): Soğuk algınlığına halk arasında grip de denilmektedir. Çok sayıda virüs, soğuk algınlığına yol açmaktadır. Grip hastalığı sadece influenza virüsünün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Aşı olan kişilerde hastalıktan tam korunma sağlanabileceği gibi bazı kişilerde (bağışıklık sistemi iyi olmayan kişiler, yaşlılar gibi) hastalığın ağır seyredip hastaneye yatışlar önlenebilmektedir. Aşılama, özellikle hassas/riskli bağışıklık sistemine sahip insanları etkileyen virüsü durdurmak için önemlidir.

Söylenti 5: Gebe olduğum için aşı olmamam gerekir.

Gerçek (durum): Bağışıklık sistemleri normalden daha zayıf olduğu için influenza (grip) enfeksiyonu gebelerde çok ağır hatta ölümcül seyredebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü özellikle gebelerin grip aşısı olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. İnaktive grip aşısı, gebeliğin hangi döneminde yapılırsa yapılsın güvenli olduğu kanıtlanmıştır. 

Yararlanılan kaynak

  1. [Internet] https://www.who.int/influenza/spotlight/5-myths-about-the-flu-vaccine. Erişim Tarihi: 21.10.2019.
  2. [Internet]https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html Erişim Tarihi: 22.10.2019

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019