Hacettepe Üniversitesi
Hakkımızda

AMAÇ

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanan web sayfasının amacı; en temel kamusal sağlık hizmetleri arasında olan aşı/bağışıklama konusunda bireylere ve topluma gerekli ve yeterli kanıta dayalı bilgileri ulaştırmaktır. 

Yukarıda tanımlanan amaca ulaşabilmek için web sitesinde zaman içerisinde aşağıdaki konulara yer verilmesi planlanmıştır:

HEDEF KİTLE

Aşı ve Bağışıklama içerikli web sayfası aşılama ve bağışıklama konusunda bilgi almak isteyen birey ve toplum için hazırlanmıştır.

DİĞER BİLGİLER

Web sayfası çalışmaları Hacettepe Üniversitesi (HÜ) altyapı olanakları ve HÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı akademik birikimi ile hazırlanmaktadır.

Aşı ve bağışıklama ile ilgili tüm bilgiler kanıta dayalıdır ve hazırlanan yazıların tümü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında görevli, konuda uzman halk sağlığı profesyonelleri tarafından gözden geçirilerek yayınlanmaktadır. Bu sayfalardaki bilgilerin tümünün hazırlığı ve güncellenmesi, anabilim dalında görevli halk sağlığı uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından yapılmaktadır.  

Sayfanın herhangi bir sponsoru, vb. bulunmamaktadır.

 

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019