Hacettepe Üniversitesi
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Kızamığın Eliminasyonu Konusunda Geriledi!

Yazar: Selim Güler (Arş. Gör. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör: Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma Tarihi: 04.09.2019 
Gözden Geçirilme Tarihi: 04.09.2019

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi’nin kızamığın eliminasyonu (yerli virüs dolaşımının durması, hastalığın görülmemesi) konusunda uzun yıllardan bu yana sağladığı gelişmede gerileme görülmektedir. Bu bilgi; Avrupa Kızamık ve Kızamıkçık Bölgesel Doğrulama Komisyonu tarafından 53 ülkenin 2018 yılı verilerinin değerlendirilmesi sonucunda ifade edilmiştir.

Bildirime göre 2012 yılından bu yana, bölgede Arnavutluk, Çekya, Yunanistan ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dört ülkede hastalık yeniden görülmeye başlamıştır. Bu konuda yeniden ilerleme gerekmektedir. Eğer her ülkede yüksek bir aşılama yüzdesi sağlanamazsa, bölgede çocukların ve erişkinlerin etkileneceği üzerinde durulmaktadır.

Bununla birlikte; Avusturya ve İsviçre’nin 36 ay boyunca endemik (bölgesel) geçişi durdurarak, eliminasyonu sağladığı görülmektedir.

Bütün bölgeye bakıldığı zaman, 2017 sonunda 37 olan eliminasyonu sağlayan ülke sayısı, 35’e gerilemiştir ve 2019 yılının ilk 6 ayında, 2018’in tümünde kaydedilenden daha fazla kızamık vakası görülmüştür (90 bin vaka).

Komite tarafından bölgede kızamıkçıkla ilgili gelişme kaydedildiği de rapor edilmiştir. Bölgede 2017 yılı ile kıyaslandığında 2 ülkede daha eliminasyon sağlanmış, 3 ülkede endemik geçiş engellenmiştir. 11 ülkede halen kızamıkçık endemik olarak görülmektedir.

Yararlanılan kaynak

  1. European Region loses ground in effort to eliminate measles [Internet] http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2019/european-region-loses-ground-in-effort-to-eliminate-measles Erişim:4.9.2019.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019