Hacettepe Üniversitesi
Seyahat Aşılaması; (Genel) Bilgiler

Yazar                                        Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

 

Yayınlanma tarihi :           18.7.2020

Son güncellenme tarihi :  14.9.2020

 

Seyahat döneminde aşılama hizmetlerinin tam olarak uygulanması gerekmektedir. Seyahat aşılaması ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün Seyahat Sağlık Merkezleri’nden ayrıntılı bilgi alınabilmektedir. Kurumun web sayfasındaki yönlendirmeler sayesinde gidilecek ülke seçildiğinde, hangi aşıların olunması gerektiği öğrenilebilmektedir. Aşağıdaki görselde danışma hattının telefon numarası da yer almaktadır (1).

         

Kaynak: https://www.seyahatsagligi.gov.tr/

 

Aşıların yapılabilmesi için seyahat tarihinden 4-6 hafta önce Seyahat Sağlığı Merkezleri’ne başvurulması önerilmektedir. Bu sayede, aşı yapıldıktan sonra gerekli bağışıklığın kazanılması için yeterli zaman kazanılmış olur (1). Seyahat süreci ile ilgili aşılama hizmetleri sunulurken kaçırılmış fırsatların da değerlendirilmesi önerilmektedir, sağlık çalışanlarının kendilerine başvuranlara aşı öykülerini sormaları ve eksik aşılar varsa tamamlanması konusunda yönlendirme yapmaları aşılamada kaçırılmış fırsatları önleyebilir (2).

 

Günümüz koşullarında Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle seyahat kısıtlamaları mevcuttur. Yukarıdaki bilgiler toplumun genel bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmıştır.

 

Yararlanılan kaynaklar

  1. Internet https://www.seyahatsagligi.gov.tr/ Erişim:18.7.2020.
  2. [Internet] https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1 Erişim: 18.7.2020.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019