Hacettepe Üniversitesi
Mevsimsel Grip Aşısı Yaptırmanın Zamanı Geldi!

Yazar Selim Güler (Arş. Gör. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editörler Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma Tarihi: 14.10.2019 
Gözden Geçirilme Tarihi: 14.10.2019

Mevsimsel grip nasıl bir hastalıktır? Nasıl belirtiler verir?

Mevsimsel grip ani ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, kötü hissetme hali, boğaz ağrısı ve burun akıntısı şikayetleri ile seyreder. Öksürük ciddi olabilir ve 2 haftadan daha uzun sürebilir. Pek çok kişinin şikayetleri herhangi bir tıbbi desteğe gereksinim duymadan bir hafta içinde geçer. Bununla birlikte mevsimsel grip etkeni Influenza virüsü özellikle aşağıda yazılı olan yüksek riskli gruplarda ciddi hastalıklara ya da ölüme de neden olabilir. Dünyada her yıl yaklaşık 3-5 milyon kişinin “ciddi” hastalık geçirdiği ve 290000-650000 kişinin de solunum yolunu ilgilendiren bir nedenle yaşamını kaybettiği tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve üzerinde ölümler diğer yaş gruplarına göre daha sık görülür. Hastalık önemli işgücü kaybı nedenidir. Hastane yatışları mevsimsel grip hastalığı sezonunda artar. Hastalıkla ilgili gelişmekte olan ülkelerdeki seyir tam olarak bilinmemekle birlikte; hastalığa sahip beş yaş altı çocuklarda ölümlerin %99’unun alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Neden grip oluruz?

Mevsimsel grip Influenza mikrobu (virüs) nedeniyle olur. Bu virüsün 4 tipi bulunmakadır (A,B,C ve D). Virüslerin alt tiplerinin bazılarının da farklı alt grupları da bulunmaktadır.

Mikrobun vücuda girmesi ile belirtilerin başlaması arasındaki süre yaklaşık iki gündür, ancak bu süre dört güne de çıkabilir.

Hastalık açısından kimler risk altındadır, hangi ortamlar riskli ortamlardır?

  1. Gebeler
  2. Beş yaşın altındaki çocuklar
  3. Bulaşıcı olmayan hastalıklar (KOAH, kalp, akciğer, böbrek, metabolik, gelişimsel nöral, karaciğer ve kan hastalıkları)
  4. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler (HIUV/AIDS hastaları, kemoterapi alanlar, kanser hastaları, steroid alanlar)
  5. Sağlık çalışanları

Kalabalık ortamlarda olanlar (örneğin; okul, bakım evi vb) arasında hızlı geçiş olduğu da bilinmektedir. Bulaş; damlacık yoluyla, virüsle temas etmiş yüzeylere temas ile de geçiş çok hızlı olur. Bulaşmayı önleyebilmek için; hastaların öksürük, vb. gibi durumlarında mutlaka salgıların geçişini önleyecek şekilde ağızlarını/burunlarını kapatmaları ve sık sık ellerini yıkamaları önerilmektedir.

Hastalığın tedavisi var mıdır?

Evet. Ağır seyretmeyen hastalıklarda; çoğunlukla belirtilere yönelik tedavi yapılır. Bu aşamada başkalarına bulaşın önlenmesi için toplum içinde olmamak da önemli bir adımdır. Ciddi hastalıklar için ilaç tedavisi yapılır. Bütün bu aşamaların doktor önerileri ve gözetimi ile sürdürülmesi gerekir.

Hastalıktan nasıl korunalım?

En etkili önlem hastalıktan korunmadır. Korunmanın en etkili yolu mevsimsel grip aşısı olmaktır. Güvenli ve etkili aşılar dünyada yaklaşık 60 yıldır uygulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü aşağıda yazılı olan grupların aşılanmasını önermektedir:

Aşılamadan ve hastalığın tedavisinin yanı sıra diğer koruyucu önlemleri bilmek de çok önemlidir. Bu önlemler aşağıda sıralanmıştır:

Yararlanılan kaynak

  1. [Internet] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal). Erişim Tarihi: 13.10.2019.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019