Hacettepe Üniversitesi
Aşı Güvenliği Ağı (Vaccine Safety Net) “Wikipedia” kapsamında…

Yazar                                       Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                   20.9.2020

Son güncellenme tarihi         26.3.2021

 

Toplumun bilgi aramak için başvurduğu web siteleri arasında olan wikipedia aracılığı ile Dünya Sağlık Örgütü’nün Aşı Güvenliği ağı tanıtılmıştır. Wikipedia içeriğinde yer alan bilgilere göre; oluşum bireylerin aşı güvenliği hakkındaki çevrimiçi bilgilerini geliştirmeye olanak sağlayan küresel bir başvuru kaynağı olarak belirtilmiştir. Üye kurum ve kuruluşların ağa dahil edilebilmesi için çeşitli değerlendirme aşamalarını tamamladıkları ifade edilmiştir. Ağ, dünyadan farklı ülke ve kurumların katılımları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

Vaccine Safety Net - Wikipedia

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_Safety_Net

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Aşı Web sayfası bu ağın bir üyesidir.

 

Yararlanılan kaynaklar

  1. Internet https://www.vaccinesafetynet.org/news Erişim:21.3.2021.
  2. [Internet] https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_Safety_Net Erişim: 21.3.2021.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019