Hacettepe Üniversitesi
Aşılama ile İlgili Çalışmaları Desteklemek Gerekir

Aşı Güvenliği Ağı’ndan Haberler…[1]

 

Aşılama ile İlgili Çalışmaları Desteklemek Gerekir

 

Yayınlanma tarihi                  03.11.2020

Son güncellenme tarihi         26.03.2021

 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını koruyucu sağlık davranışlarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Hastalıktan korunmak için; “Maske, Mesafe, Hijyen ve Evde Kalmak” davranış temelli öneriler arasındadır.[2] Aşının bulunmasıyla birlikte, hastalıktan korunmak için aşı öncelikli uygulamalar arasında yerini almıştır. Toplumda aşılamanın artırılması için çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır, öneriler sunulmaktadır. Aşılamanın toplumda yaygınlaşması için Aşı Güvenliği Ağı web sayfası içeriğine de yansıdığı üzere aşağıdaki adımlara öncelik verilmesi uygun olur:[3]

  1. Aşı/bağışıklık konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak
  2. Aşı olmayı engelleyen durumlarla mücadele etmek
  3. Aşılama/bağışıklamanın geliştirilmesi için küresel düzeyde çalışmalar yürütmek
  4. Aşı tereddütü yaratan, karşıtlığı oluşturan içeriklerden uzak durmak
  5. Kamu/toplum sağlığı yararına çalışan bileşenlerle birlikte çalışmak

 

Aşılama/bağışıklama hizmetlerinin istenildiği ölçüde yaygınlaştırılması için sosyal medyanın da doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Aksi takdirde yanlış bilgilerin yayılma riski bulunmaktadır.

 

[1] Bilgilendirme notu Dr. Dilek Aslan tarafından yazılmıştır.

[2] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

[3] Kang-Xing Jin. https://about.fb.com/news/2020/10/supporting-public-health-experts-vaccine-efforts/

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019