Hacettepe Üniversitesi
Bağışıklama için İletişim

Bağışıklama için iletişim…

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör                                     Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma Tarihi                 16.5.2022

Güncellenme Tarihi               8.7.2022

 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’den çağrı var…

 

Başarılı aşılama/bağışıklama programları için ulusal sağlık otoriteleriyle yakın çalışma önemlidir. Başarılı programlar için aşağıdaki dört temel öneri dikkate alınmalıdır:1

 

  1. Rutin ve tamamlayıcı bağışıklama faaliyetlerinin yanı sıra yeni aşılara olan talebi artırmak
  2. Aşı güvenliği ile ilgili endişelerini ve krizlerini ele almak
  3. Salgın hastalıklarla ilgili iletişim kapasitesini güçlendirmek
  4. Savunuculuk platformlarını hem geleneksel hem de sosyal medya aracılığıyla desteklemek

 

Yukarıdaki önerilerin gerçekleştirilebilmesi için interdisipliner çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Üniversiteler, meslek örgütleri, topum temsiliyeti olan sivil toplum örgütleri iş birliği yapılması önerilen bileşenlerdir.

 

 

Anahtar sözcükler: Aşı, Bağışıklama, İletişim, Kapasite, İş birliği

 

Kaynak

 

  1. [nternet] https://www.who.int/europe/activities/supporting-communication-on-immunization Erişim:16.5.2022.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019