Hacettepe Üniversitesi
ÇİCEK HASTALIĞININ DÜNYADA YOK OLMASININ 40. YILI

Yazar Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi 19.05.2020
Son güncellenme tarihi 19.05.2020

COVID-19 mücadelesinde bu başarıyı hatırlayalım, deneyimlerden yararlanalım.

Geçmişte milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine ve hastalanmasına neden olan çiçek hastalığının dünyada artık görülmediği 8 Mayıs 1980 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 33. Genel Kurulu’nda onaylandı ve resmi olarak ilan edildi. Bu önemli ilanın ardından 40 yıl geçti (1).

Çiçek hastalığının eradikasyonu bir başarı öyküsüdür. Başarının altında yatan nedenler arasında AŞInın geliştirilmesi ve uygulanması önemli bir dönüm noktası olmuştur. ÇİÇEK AŞISI bütün dünyada kararlılıkla uygulanmıştır. Bütün dünya hastalıkla dayanışma içinde mücadele etmiştir.

Aşı ile ilgili ilk umutlar 1796 yılında belirmiş ve beliren bu umut hastalığın eradikasyonu ile sonuçlanan bir başarı öyküsüne dönüşmüştür (2).  İngiliz doktor Edward Jenner’i ve 1796’da başlattığı bu önemli adımı eradikasyona taşımada emeği olan herkesi saygıyla analım.

Bugün bu öykülerden daha fazla yararlanalım.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de dünyanın aşı beklentisi var. Aşı çalışmaları da hız kesmeden sürmektedir (3).

Aşı, hastalıkların önlenmesi için en etkili araçlardan birisidir. Aşı, vücudun bağışıklık sisteminin virüs, bakteri gibi patojenleri tanımasına ve bunlarla savaşmasına yardımcı olur. Bu da bizleri hastalıktan korur. Bugün çok sayıda aşı insanlığı hastalıklara karşı korumaktadır (4).

Güvenli, etkili, herkesin erişebileceği bir başarı öyküsünü COVID-19 için de bekliyoruz. Bu bekleyiş sürecinde yapacağımız aşağıda örnekleri olan diğer önemli adımlardan da geride kalmayacağız:

Yararlanılan kaynaklar

  1. [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/13-12-2019-who-commemorates-the-40th-anniversary-of-smallpox-eradication Erişim: 19.5.2020.
  2. [Internet] https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/smallpox_20100517/en/ Erişim: 19.5.2020.
  3. [Internet] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-trial-accelerating-a-safe-and-effective-covid-19-vaccine Erişim: 19.5.2020.
  4. [Internet]  https://www.who.int/topics/vaccines/en/ Erişim: 19.5.2020.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019