Hacettepe Üniversitesi
COVID-19 Dahil Hiçbir Sorun/Durum Çocukluk Çağı Aşılarında Gecikmesine Neden Olmamalı

COVID-19 dahil hiçbir sorun/durum çocukluk çağı aşılarında gecikmesine neden olmamalı…[1] [2]

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                  1.09.2021

 

 

Çocukluk çağı aşılamaları küresel düzeyde çok önemli sağlık kazanımlarıyla sonuçlanmaktadır. Ancak, küresel düzeyde 23 milyon çocuk, 2020 yılında rutin aşılama hizmetlerinden yararlanamamıştır. Bu sayı 2019 yılındaki sayıdan 3,7 milyon daha fazladır. Bir başka değerlendirmeye göre; 2020 yılında bildirilen sayı 2009 yılından bu yana aşılanmamış en yüksek çocuk sayısını işaret etmektedir. Mevcut durum bizleri 10 yıldan fazla geriye götürmüştür.

 

Ne yazık ki, aşılamada dünyada eşitsizlikler bulunmaktadır.

 

Çocukluk çağı aşılamalarında hedeflere ulaşılamadığında birden fazla salgın hastalık riski ile karşı karşıya kalınır. Bu durum, COVID-19 pandemisinde özellikle sağlık sistemleri en zayıf olan ülkeler için bir felakete dönüşebilir.

 

Pandemi ile etkili mücadele için COVID-19 aşılama tüm hızıyla sürmesi gerekir. Eş zamanlı olarak rutin aşılama programlarının da hız kesmeden sürdürülmesi aşı ile korunabilir hastalıkların ve hastalıklara bağlı gelişecek istenmeyen durumların, ölümlerin önlenmesi açısından önemlidir.

 

[1] https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/news/news/2021/7/varied-impact-of-covid-19-on-routine-immunization-in-the-european-region

[2] https://www.who.int/southeastasia/news/detail/08-09-2021-scale-up-routine-immunization-along-with-covid-19-vaccination-who

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019