Hacettepe Üniversitesi
COVID-19 mRNA Aşıları Konusunda Bildirilen Miyokardit ve Perikardit ile İlgili Güncellenmiş Açıklama

DSÖ Aşı Güvenliği Küresel Danışma Komitesi (GACVS) COVID-19 Birimi’nden COVID-19 mRNA aşıları konusunda bildirilen miyokardit ve perikardit ile ilgili güncellenmiş açıklama[1]

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör                                     Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                  28.10.2021

 

Dünya Sağlık Örgütü Aşı Güvenliği Küresel Danışma Komitesi'nin (GACVS) COVID-19 Birimi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu (COVID-19) takiben miyokardit oluşabileceğini ve mRNA aşılarının hastaneye yatış ve COVID-19'dan ölümün önlenmesinde açık yararı olduğunu ifade etmektedir.

 

Mevcut veriler, mRNA aşıları ile aşılanma sonrası küçük bir olasılıkla ortaya çıkabilecek miyokardit ve perikarditin seyrinin genellikle hafif olduğunu ve tedaviye yanıt verdiğini göstermektedir. Uzun dönemdeki sonuçlar için takip/izleme devam etmektedir. Aşılanmış bireyler, aşıyı takiben yeni başlayan ve devam eden göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi miyokardit veya perikardite işaret eden semptomlar geliştirirlerse derhal tıbbi yardım almaları konusunda bilgilendirilmelidir. COVID-19 enfeksiyonu ve diğer viral etiyolojiler dahil olmak üzere miyokardit ve perikarditin diğer potansiyel nedenlerini dışlamak önemlidir.

 

Ülkeler, aşılamanın ardından yaş, cinsiyet, doz ve aşının markasına göre miyokardit ve perikardit raporlarını izlemeye devam etmelidir. Ülkeler, COVID-19 bağışıklama politikalarını ve programlarını geliştirirken epidemiyolojik ve sosyal açılardan bağışıklamanın bireysel ve toplumsal yararlarını göz önünde bulundurmalıdır.

 

Orijinal dokumanın tamamına erişim için:

https://www.who.int/news/item/27-10-2021-gacvs-statement-myocarditis-pericarditis-covid-19-mrna-vaccines-updated

 

 

[1] https://www.who.int/news/item/27-10-2021-gacvs-statement-myocarditis-pericarditis-covid-19-mrna-vaccines-updated sayfasındaki dokuman içeriğinden aktarılmıştır.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019