Hacettepe Üniversitesi
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde Bağışıklama Hedefi (2030)

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde Bağışıklama Hedefi (2030)

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör                                     Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                  10.1.2022

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bağışıklama Gündemi 2030 (EIA2030), önümüzdeki on yıl için DSÖ Avrupa Bölgesinde aşılamanın hedef ve yararlarına ulaşmak için Üye Devletler tarafından hazırlanmış bir vizyon ve strateji belgesidir. EIA2030, 2015-2020 Avrupa Aşı Eylem Planı'nın uygulanması yoluyla alınan dersler ve başarılar üzerine inşa edilmiştir. Ayrıca, yerel düzeyden ulusal düzeye sağlık hizmeti politikalarını, sunumunu ve uygulamalarını güçlendirme ihtiyacının altını çizen COVID-19 pandemisine yanıt verme ve COVID-19 aşılarının dağıtımında öğrenilen dersleri ve belirlenen uygulamaları içermektedir. EIA2030, bağışıklama sistemlerini güçlendirerek aşağıda yazılı amaçlara yardım eder:

 

Kaynak

  1. [İnternet] https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2021/european-immunization-agenda-2030

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019