Hacettepe Üniversitesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Haberleri… DSÖ, COVID-19 aşıları için ulusal planların yapılmasını önermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Haberleri…[1]

 

DSÖ, COVID-19 aşıları için ulusal planların yapılmasını önermektedir.

 

Yayınlanma tarihi                  04.01.2021

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her ülkeye Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) aşısı ile ilgili olarak; bir Ulusal Dağıtım ve Aşılama Planı geliştirmesini önermektedir.

Her ülkenin kendi koşullarını dikkate alarak bütün ilgili konuları içeren bir planının olması, koordinasyon içinde çalışması son derece önemlidir.

Planlarını oluştururken ülkelerin DSÖ’nün rehberliğinden yararlanılabileceği ifade edilmektedir.

 

[1] Bilgilendirme notu Dr. Dilek Aslan tarafından https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-access-and-allocation sayfasında yer alan içerikten yararlanılarak yazılmıştır.

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019