Hacettepe Üniversitesi
Dünya Sağlık Örgütü Sıtma Aşısını Önermektedir

Dünya Sağlık Örgütü Sıtma Aşısını Önermektedir…

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                  6.10.2021

 

Sıtma, küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada 2019 yılı verilerine göre 229 milyon sıtma vakası ve 409 000 ölüm gerçekleşmiştir. Hastalık açısından Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölgesi, küresel düzeyde en fazla risk altında olan bölgedir. Dünyada 2019 yılı kayıtlarına göre; vakaların ve ölümlerin %94’ü Afrika Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.[1] Hastalık, önlenebilir bir hastalıktır.

 

Sıtmadan korunmanın davranışsal yöntemlerinin yanı sıra bir süredir üzerinde çalışılan sıtma aşısı ile ilgili önemli gelişmeler dikkat çekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, 6 Ekim 2021 tarihinde yaptığı resmi açıklamada; risk altındaki çocuklar için sıtma aşısını önermektedir. Bu konuda aşağıda bazı özet bilgiler yer almaktadır:[2]

  1. Sıtma aşısı, orta-yüksek bulaş riski olan bölgelerde yaşayan çocuklarda P. falciparum sıtmasının önlenmesi için önerilmektedir. Sıtma hastalığının ve yükünün azaltılması için 5 aylıktan itibaren çocuklara 4 dozu kapsayacak bir programda RTS,S/AS01 sıtma aşısı yapılmalıdır.
  2. Aşı ile ilgili Gana, Kenya ve Malawi Sağlık Bakanlıklarının öncülüğündeki üç pilot ülke deneyimi aşının uygulanabilir olduğunu ortaya koymuştur.
  3. Ayrıca, aşı sayesinde sıtmayı önleme konusundaki hedeflenen hakçalığın sağlanmasına katkı sunulması beklenmektedir.
  4. Üç Afrika ülkesinde yaklaşık 2,3 milyondan fazla sayıda kişiye uygulanan aşının güvenli olduğu belirtilmektedir.
  5. Aşı uygulamalarının yapıldığı bölgelerde cibinlik, vb. davranış temelli önleyici yaklaşımlarda bir azalma tespit edilmemiştir.
  6. Aşının maliyet etkin olduğu bildirilmektedir.

Sıtma aşısı uzun zamandan bu yana beklenmektedir.

Aşı, çocuk sağlığı ve sıtmanın kontrolü için önemli bir atılımdır.

Bu sayede her yıl on binlerce gencin yaşamı kurtulabilecektir.

 

[1] https://www.who.int/health-topics/malaria#tab=tab_1

[2] https://www.who.int/news/item/06-10-2021-who-recommends-groundbreaking-malaria-vaccine-for-children-at-risk

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019