Hacettepe Üniversitesi
Verem ile ilgili güncel bilgiler

Verem ile ilgili güncel bilgiler[1] [2] [3]

 

Yazar                                      Dilek Aslan (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Editör                                     Levent Akın (Prof. Dr., HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Yayınlanma tarihi                  21.10.2021

 

Verem (tüberküloz) küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada her yıl 10 milyon kişi hastalığa yakalanmakta ve 1,5 milyon kişi de ölmektedir. Hastalık çoğunlukla akciğerleri etkiler. Akciğer veremi olan kişiler öksürdüğünde, hapşırdığında veya tükürdüğünde verem hava yoluyla yayılır.

 

Verem, sosyal bir hastalıktır. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin vereme neden olan bakteri (mycobacterium tuberculosis) tarafından enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Bu kişilerin sadece %5-15'i aktif verem hastalığına yakalanmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi hastalıkla mücadeleye önemli katkılar sağlar.

 

Hastalıktan korunmanın başlıca yolları aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşısı olmak
    1. BCG aşısı, canlı bakteri aşısıdır. Cilt içine enjeksiyon ile uygulanan BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir. Bununla birlikte, uygulamada kolaylık, daha güçlü bir bağışıklık geliştirmek amacıyla bebekler 2 ayı doldurduğunda aşı uygulanmaktadır. BCG aşısı eğer 3. aydan sonra uygulanacaksa cilt testi yapıldıktan sonra sonuca göre aşı yapılır. Aşı ile ilgili uygulamalar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.[4]

Kanser, kanser tedavisi ve kortizon içeren ilaç kullanımı gibi bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olan durumlarda ve gebelikte aşı uygulanmaz.[5]

  1. Temizlik kurallarına dikkat etmek
  2. Hasta olan kişilerle temas etmemek
  3. COVID-19 pandemisinde verem riskinin arttığını unutmamak

 

Hastalığın herhangi bir bulgusu olduğunda doktora başvurmak da son derece önemlidir. Bu sayede erken tanı ve tedavi olanağı mümkündür. Verem, doğru antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir. Tedavi uzun soluklu bir tedavidir. Hasta ve sağlık çalışanının uyumunu gerektirir. Tanı alındığında önlemlerin de erkenden alınmasına bağlı olarak başkalarına bulaşma da önlenmiş olur.

 

Unutmayalım:

Veremden korunmak mümkün…

#AşıHayatKurtarır

Verem hastalığını tedavi etmek mümkün…

 

[1] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-58---tb-covid-19

[2] https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1

[3] https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2021

[4] https://asi.saglik.gov.tr/asi-kimlere-yapilir/liste/9-asi-takvimi/10-verem-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-bcg.html

[5] https://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/prevention/BCG.htm

Gizlilik Sözleşmesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aşı ve Bağışıklama

© 2019